Връщане на продукт

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при стриктно спазване на следните условия:

- Потребителят предварително писмено да информира ТК Мебел на следния имейл адрес: info@tkmebel.com, че на основание чл. 50 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
В Приложение 1 към настоящите Общи условия е осигурен стандартен формуляр за отказ. На интернет страницата www.tkmebel.com е осигурена форма за отказ от договора.

- Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Наранени или вече монтирани и/или ползвани продукти не подлежат на връщане.

- Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и комплектовки в добър търговски вид.

- Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното получаване на стоката от ТК Мебел, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. За връщане на закупена стока, Потребителят е в правото си да избира превозвач или сам да предаде стоката в склада на ТК Мебел в град София, жк Люлин, бул. Панчо Владигеров 1. Работното време на склада е в работни дни от вторник до събота от 09.00ч. до 18.00ч.

- При получаване на върнатата от Потребителя Стока, служители на ТК Мебел ще извършат преглед на опаковката и съдържанието на върнатите Продукти. При спазени горните условия се пристъпва към възстановяване на заплатената от Потребителя сума. При констатирани следи от монтаж и/или употреба на продукта, както и транспортни наранявания, се извършва заснимане на върнатите продукти и се пристъпва към комуникация с Потребителя за решаване на казуса. В случай, че Потребителят се възползва от правото си на отказ по чл. 50 от ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, ТК Мебел се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път на посочената банкова сметка до 14 дни, считано от дата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ или от датата, на която ТК Мебел е получило обратно продуктите.

Заплатени суми за допълнителни услуги - доставка, разнос или монтаж не се възстановяват.

Можете да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора от ТУК.

 

Получете първи информация за промоции и новини