Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН tkmebel.com
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между
Търговска къща Мебел АД (наричано по-долу само ТК Мебел), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121094089 като собственик на домейн www.tkmebel.com от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.tkmebel.com, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от ТК Мебел. Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация се приема, че Потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.tkmebel.com .
ТК Мебел си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие и по всяко време, като публикува новите „Общи условия“ на сайта си. Договорът за продажба от разстояние между ТК Мебел и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТК Мебел.
Ползване на сайта www.tkmebel.com
Регистрацията на сайта е доброволна и безплатна. Задължителните полета, отбелязани със звездичка, следва да бъдат попълнени. За целите на използване на сайта www.tkmebel.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма или формата за поръчка като гост (наричани оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ТК Мебел има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и ТК Мебел не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.
Отговорност
ТК Мебел не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на сайта www.tkmebel.com.
Авторскo правo
Дизайнът, структурата и съдържанието на Интернет страницата www.tkmebel.com са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на ТК Мебел. ТК Мебел предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ТК Мебел или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
Представяни стоки и услуги на сайта
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Всички посочени на сайта цени са в български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ú са посочени цените за всяка от модификациите. В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището (разнос) и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис. Възможно е ТК Мебел да не предлага една или повече от тези услуги. ТК Мебел има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
Поръчки и договор за продажба от разстояние
Поръчки могат да правят само потребители, приели Общите условия. Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в сайта www.tkmebel.com. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за online покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с ТК Мебел, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена, след като Потребителят получи потвърждение на поръчката от страна на ТК Мебел. ТК Мебел може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от ТК Мебел информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката със или без допълнително уведомление на Потребителя. В случай, че ТК Мебел не успее да установи контакт с Потребителя по телефон или електронна поща с цел потвърждаване на заявената поръчка, след третия такъв неуспешен опит ТК Мебел си запазва правото автоматично да анулира поръчката без допълнително да уведомява за това Потребителя. Договорът за продажба от разстояние между ТК Мебел и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТК Мебел.
ТК Мебел има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ТК Мебел има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
Плащане
Потребителят може да заплати цената на поръчана чрез електронния магазин www.tkmebel.com стока, като използва по свой избор един от следните способи:
1. Плащане при доставка – потребителят заплаща дължимата сума на превозвача при извършване на доставката.
2. Плащане с карта през сайта www.tkmebel.com (онлайн) - изключително удобен начин за плащане. След финализирането на поръчката ще бъдете прехвърлени към безопасна платежна платформа на банката, където следва да въведете необходимите данни. Ако трансакцията е оторизирана, плащането ще протече веднага и ние ще подготвим стоката за изпращане. Поддържаме системата за сигурност 3D Secure. Нашите служители нямат достъп до данните на Вашата карта, с цялата информация разполага само банката.
3. Банков превод – Данните за извършване на банков превод са:
IBAN BG36BPBI99201049462401
BIC BPBIBGSF
При Банка "Юробанк България" АД
Титуляр „Търговска къща Мебел“ АД
Важно - в основание на превода следва да бъде посочен номерът на поръчката и имената на Потребителя. Номерът на поръчката Потребителят получава по електронна поща след като е финализирал поръчката от сайта www.tkmebel.com.
Доставка
За удобство на Потребителите осигуряваме доставка на предлаганите в сайта www.tkmebel.com продукти за София и околностите със собствен транспорт, а за цяла България със съдействието на куриерски фирми Еконт или Интерлогистика, за което Потребителят следва изрично да посочи своя избор на начин за доставка. Доставката се извършва до адрес на клиента, посочен в поръчката, а времето и деня за доставка се уговарят с куриера. ТК Мебел ще информира Потребителя за изпращането на закупените продукти. Цената на доставката е посочена на страницата на всеки продукт и се заплаща от Потребителя директно на куриера или на ТК Мебел.
Възможно е доставката да бъде безплатна за Потребителя при определени условия. Условията за ползване на безплатна доставка са посочени на видно място в сайта www.tkmebel.com по ясен и недвусмислен начин.
Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора, но не и до входната врата на жилището на Потребителя.
Срокът за доставка е посочен в описанието на всеки артикул. Ако Потребителят поръча стоки с различен срок на доставка, то за общ срок на цялата поръчка се счита най-дългият срок на доставка. Срокът за доставка до Потребителя може да бъде удължен със срока, необходим на куриерската фирма да достави Стоките до адреса на Потребителя.
ТК Мебел си запазва правото да удължи обявения срок за доставка с до 30 календарни дни. В случай на забавена доставка по вина на ТК Мебел е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от стойността на забавената стока за всеки просрочен ден след посочения краен срок, удължен с необходимия на куриера срок за доставка на Стоките. Не се счита за вина на ТК Мебел забава, възникнала в случаите на отложена от клиента доставка.
В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на ТК Мебел в размер на 0.1% (нула цяло и един процент) от стойността на забавената стока за всеки просрочен ден след изтичане на 4 (четири) дни от получаване на уведомлението за възможността за доставка на поръчката.
И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.
При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането от доставчик към склада на ТК Мебел, Потребителят се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и не предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.
Превозвачът комуникира с Потребителя времето и деня за доставка на стоките на посочения адрес. В случай, че Потребителят не приеме доставката, при повторна доставка се заплаща 30 лв., дори повторната доставка да се е осъществила в рамките на същия ден. Повторната доставка се заплаща директно на куриера или на ТК Мебел. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата на доставка с Потребителя, не по вина на ТК Мебел или куриера, клиентът следва да се свърже с наш сътрудник, за да уговори нов ден за доставка. Повторната доставка е за сметка на клиента и се таксува 30 лв. Повторната доставка се заплаща директно на куриера или на ТК Мебел.
ТК Мебел запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:
- oбективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура;
- неасфалтирани пътища или тесни пътища, преминаването, през които е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращия и други подобни;
- райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.
ТК Мебел не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от ТК Мебел обстоятелства.
При извършване на доставката, Получателят подписва приемо-предавателен протокол, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки. При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, Потребителят следва да ги отрази в приемо-предавателния протокол в присъствието на куриера, както и незабавно да уведоми търговеца на електронна поща info@tkmebel.com. Ако Потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката от името на Потребителя на посочения за извършване на доставка адрес.
Възможно е Потребителят да вземе сам закупените от сайта www.tkmebel.com продукти, като посети склада на ТК Мебел в град София, жк Люлин, бул. Панчо Владигеров 1. Работното време на склада е в работни дни от вторник до събота от 09.00ч до 18.00ч. В този случай Потребителят няма разходи за доставка.
Качване и монтаж
Услугата Доставка включва транспортирането на поръчаните през сайта www.tkmebel.com артикули и доставянето им до адреса на клиента, когато това е възможно (виж раздел Доставка) и не включва разнасянето на продуктите извън транспортното средство. Доставката и предаването на стоката се извършват до входа на сградата (блока) или вратата на двора, но не и до входната врата на жилището на Потребителя.
ТК Мебел предлага услугите качване по етажите, хоризонтален и вертикален разнос, както и монтаж/сглобяване на закупените продукти. Условията за разнос и монтаж са посочени на сайта www.tkmebel.com в раздел Разнос и монтаж.
Отказ от договора
На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при стриктно спазване на следните условия:
- Потребителят предварително писмено да информира ТК Мебел на следния имейл адрес: info@tkmebel.com, че на основание чл. 50 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума на върнатата стока. В Приложение 1 към настоящите Общи условия е осигурен стандартен формуляр за отказ. На интернет страницата www.tkmebel.com е осигурена форма за отказ от договора.
- Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Наранени или вече монтирани и/или ползвани продукти не подлежат на връщане.
- Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и комплектовки, в добър търговски вид.
- Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното получаване на стоката от ТК Мебел, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. За връщане на закупена стока, Потребителят е в правото си да избира превозвач или сам да предаде стоката в склада на ТК Мебел в град София, жк Люлин, бул. Панчо Владигеров 1. Работното време на склада е в работни дни от вторник до събота от 09.00ч. до 18.00ч.
- При получаване на върнатата от Потребителя Стока, служители на ТК Мебел ще извършат преглед на опаковката и съдържанието на върнатите Продукти. При спазени горните условия се пристъпва към възстановяване на заплатената от Потребителя сума. При констатирани следи от монтаж и/или употреба на продукта, както и транспортни наранявания се извършва заснимане на върнатите продукти и се пристъпва към комуникация с Потребителя за решаване на казуса. В случай, че Потребителят се възползва от правото си на отказ по чл. 50 от ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, ТК Мебел се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път на посочената банкова сметка до 14 дни, считано от дата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ или от датата, на която ТК Мебел е получило обратно продуктите. Заплатени суми за допълнителни услуги - доставка, разнос или монтаж не се възстановяват.
Гаранционни условия
ТК Мебел гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта www.tkmebel.com. Гаранционният срок е две години за всички мебели, считано от датата на доставянето им, независимо от това дали производителят или ТК Мебел е предоставил търговска гаранция, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието. Гаранцията не важи при:
- неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от Потребителя или трети лица.
- повреди, предизвикани от неправилно преместване, следи от удари или неправилна експлоатация.
- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.
- неправилно почистване (включително, но не само с агресивни препарати или материали), неправилно съхранение (включително, но не само при силна влага или попадане върху изделието на вредни материали), неизползване по предназначение и неспазване на специфичните условия на изделието.
Гаранционното обслужване се извършва от ТК Мебел при наличие на пълната документация към поръчката.
Рекламации
При наличие на явни или скрити дефекти на стоката, Потребителят може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези дефекти се извършва с протокол. Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове. Ако дефектите са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, ТК Мебел не отговаря за тези дефекти. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от ТК Мебел да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителят има право да заведе рекламация на сайта www.tkmebel.com, вкл. по телефон и електронна поща help@tkmebel.com. Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката, намаляване на цената ѝ или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на ТК Мебел, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:
- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
- значимостта на несъответствие;
- възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
При всички случаи ТК Мебел има правото да избере начина за удовлетворяване на рекламацията. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя и той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за ремонта й. Рекламацията следва да бъде решена в рамките на един месец, считано от предявяването ú от Потребителя. След изтичане на едномесечния срок, ако рекламацията не е удовлетворена, двете страни следва да постигнат споразумение за нов разумен срок за решаване на рекламацията. В случай, че рекламацията не бъде решена и в новия срок, то Потребителят има право да поиска разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума. В този случай Потребителят трябва да върне закупената стока към ТК Мебел разглобена, добре опакована с двукомпонентна опаковка (велпапе и стреч) и стегната, заедно с всички части и обков.
Други
Търговецът има право да променя едностранно всички условия, посочени в сайта www.tkmebel.com, като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещи клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им. В сайта www.tkmebel.com се отбелязва датата на последното им изменение. При промяна при текущи договори важат правилата на чл. 147б от ЗЗП. ТК Мебел си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта www.tkmebel.com. При използване на сайта www.tkmebel.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46 ,факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: (02) 980 25 24 , факс: (02) 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
Последна актуализация на ОУ на 15.02.2023 г.
Можете да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора от ТУК.

 

Получете първи информация за промоции и новини